Patrimoni geològic

Les bones condicions dels afloraments geològics que abasten la zona Malpàs-Erillcastell i Peranera conformen que sigui un lloc únic d’observació de la seqüència estratigràfica del Devonià, el Carbonífer superior representat per materials piroclàstics (ignimbrites), laves andesítiques i la sèrie volcano-detrítica amb carbons, i conjunt sedimentari del triàsic.

Valors patrimonials geològics de la zona:

  • Paleozoic (Devonià-Carbonífer-Permià)
  • Afloraments de roques volcàniques calco-alcalines d’edat Carbonífer Superior, en el context d’una depressió vulcano-tectònica (caldera d’esfondrament): Ignimbrites i laves andesítiques.
  • Processos volcànics explosius. 
  • Processos volcano-sedimentaris.
  • Dipòsits de carbons del Carbonífer superior.
  • Registre paleontològic del  Carbonífer  superior (restes fòssils de vegetació carbonífera).
  • Registre paleontològic del Permià (traces fòssils).
  • Afloraments de roques sedimentaries detrítiques i carbonatades, i roques subvolcàniques (ofites).
  • Processos sedimentaris. 
  • Registre paleontològic del Permià (traces fòssils).


Comentaris

Entrades populars

Wikipedia

Resultats de la cerca