Els valors

  • Les Mines tenen una gran importància en el desenvolupament de la comarca si a més ho relacionem amb les obres hidroelèctriques.
    • Transformació del paisatge, empenta econòmica, augment de necessitats i serveis que incentiven altres sectors, etc. 
  • És una història humana que marca profundament el territori.
    • Augment demogràfic, més escolars, multiculturalitat, tradicions noves i pèrdua d’altres, etc.
  • Combinat amb la zona de Peranera i Erillcastell es pot explicar molt bé la formació dels carbons i el seu ambient per la presència d’afloraments molt didàctics i multitud de fòssils de vegetació del Carbonífer-Permià.
  • Per extensió, es pot aprofitar molt bé per contextualitzar els importants afloraments de vulcanisme posthercinià. (ignimbrites, laves andesítiques i sèries volcanosedimentàries) 
  • Per proximitat, el Triàsic i les seves icnites acaben d’arrodonir el conjunt.
  • Malpàs i la vall del riu Peranera és un indret deprimit on el turisme encara no hi ha entrat, per tant, per descobrir.
Foto 1: Fòssils vegetals del Carbonífer-Permià - Sigillaria. Font: Meritxell Mañosa.

Foto 2: Fòssils vegetals del Carbonífer-Permià - Calamites. Font: Meritxell Mañosa.

Foto 3: Casa del Facultatiu a les mines. Font: Meritxell Mañosa.

Foto 4: Interior de la mina Egara. Font: Meritxell Mañosa.

Foto 5: Pont del carrilet per on passaven les vagonetes plenes de carbó de la mina Egara fins a les sitges. Font: Meritxell Mañosa.

Foto 6: Panoràmica d'Erillcastell, en primer terme els materials piroclàstics de la Formació Aguiró, i el poble abandonat a sobre de les laves andesítiques de la Formació Erillcastell. Font: Meritxell Mañosa.


Comentaris

Entrades populars

Wikipedia

Resultats de la cerca